Nabízíme Vám vyhotovení odhadu nemovitostí = posouzení obvyklé ceny nemovitostí pro dědické řízení, které s Vámi vyřizuje příslušné notářství.

Ke stanovení výše odhadu je zapotřebí předložit list vlastnictví, popřípadě kopii katastrální mapy – vše obdržíte od notářství.

Na základě oboustranné dohody s Vámi navštívíme oceňovanou nemovitost a pořídíme fotografie. Dále na základě této osobní prohlídky, poskytnutých podkladů a informací náš znalec stanoví cenu nemovitosti. Odhad neboli Posouzení obvyklé ceny nemovitosti je vyhotoveno ve dvou provedeních, z nichž jedno vyhotovení je určeno pro Vás a druhé pro notářství vyřizující pozůstalost.

DRINK – realitní kancelář